Tuesday, May 2, 2017

I have my own way of pronouncing Tagalog words..


Makati - Makaty (like Katy Perry)
Bilis - Veeh lized.
Kamay - Ka Mey
Laguna - Laguney
Baso - Base
Ampalaya - Ampalayey
Unan - You nan
malandi - Maleynd
kurtina - kurteyn
daliri - da lire (like the instrument)
lamesa - la mest
daan - da eyn
lalake - la lake (as in body of water)
babae - ba bey
baboy - bey boy
sahig - sa hayg
harang - haRANG
dumi - dumay
ewan - you wan
kadiri - ka dire

No comments:

Post a Comment